Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice în situatia în care persoana se considera vatamata în privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate:
- Sunt prevazute in art. 21 si 22 din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, si anume: - reclamatia administrativa - se depune la ITCSMS ARAD, str. Closca, Nr.6°, Arad - plângerea la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice

 

Model de reclamaţie administrativa (1)

Model de reclamaţie administrativa (2)

Mulțumim ca ne-ați vizitat ! ITCSMS ARAD