Lista cuprinzând documentele de interes public;
  Informatiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public:
- Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea ITCSMS ARAD
- Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente
- Numele si prenumele persoanelor din conducere si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice
- Coordonatele de contact: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet
- Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil
- Programele si strategiile proprii, alte documente publicate pe site-ul institutiei
- Lista documentelor produse si/sau gestionate, potrivit legii
- Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate

 

Mulțumim ca ne-ați vizitat ! ITCSMS ARAD