Organizare

      Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Arad (ITCSMS Arad), functionează ca instituţie cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi de la bugetul de stat, în subordinea MADR, prin Inspecţia  Naţională pentru Calitatea Seminţelor. 
      Structura organizatorică a Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor  Arad este stabilită prin Ordinul Ministrului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale nr.845/2010. 
       Conducerea instituţiei se asigură de către Directorul executiv, care are în responsabilitate coordonarea generală a întregii activităţi a ITCSMS.

ITCSMS Arad are în structura sa:

  • Compartimentul control, certificare, înregistrare, supraveghere, monitorizare, acreditare, informatizare;
  • Compartimentul analize de laborator:  primire, eşantioane, umiditate, puritate, germinaţie, stare fitosanitară;
  • Compartiment financiar contabil;
  • Compartiment de informare şi relaţii publice. 

 

Mulțumim ca ne-ați vizitat ! ITCSMS ARAD